Uudisrakentaminen

Uudiskohteita rakennettaessa huomioon otettavien asioiden määrä on valtava.  Kaikki nämä valinnat linkittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Jo tonttia valitessa on hyvä miettiä kodin ja toimintojen sijoittumista suhteessa paikkaan, näkymiin sekä ilmansuuntiin. Eläminen ei rajoitu pelkästään seinien sisälle. Sisätilojen ohella ulkotilat terasseineen piharakennuksineen on syytä miettiä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tontin sijainti sekä rakennusten sijoittelu tontilla vaikuttavat myös siihen, miltä kokonaisuus näyttää ulospäin.

”Omakotitalon suunnittelu kannattaa aina aloittaa hyvissä ajoin parhaan lopputuloksen saamiseksi. Meillä kaikilla on yksilölliset tavat toimia arjen askareissa ja siksi pienten yksityiskohtien huolellisella suunnittelulla onkin valtava merkitys toimivassa arjessa.” Salli kiteyttää.

Laadukas tilasuunnittelu on kaiken toiminnallisuuden pohja. Ehjään kokonaisuuteen kuuluu tarkoin suunniteltujen pintamateriaalien lisäksi kiintokalusteet, valaistus sekä irtokalusteet tekstiileineen. Parhaassa lopputuloksessa kaikki nämä tukevat toisiaan tehden kodista ainulaatuisen kokonaisuuden.

Materiaalien ja värien lisäksi valaistus on olennainen osa kokonaisuutta sekä ulkona että sisätiloissa. Jo julkisivujen valaistuksella rakennusten ulkonäkö pääsee paremmin oikeuksiinsa ja pihasta tulee tunnelmallisempi ja turvallisempi käyttää myös pimeällä.

Olemme viime vuosina olleet suunnittelemassa useita hirsirakennuksia. Puu on erinomainen materiaali niin rakentamisessa kuin sisustuksessa. Sen avulla saadaan tuotua pala aitoa luontoa sekä lämpöä kotiin. Puun käyttämisessä rakentamisessa sekä sisustamisessa onkin hyvä ottaa huomioon puun ominaisuudet ja haluttu lopputulos. Jokaisella puulla on omat ominaisuutensa ja käyttötarkoituksensa, joiden mukaan valitaan myös sopivat käsittelyratkaisut.

Teemme suunnittelussamme valintoja kestävän kehityksen pohjalta. Olemme toimistona sitoutuneet (Interior Designers Declare – ympäristön hätätilan julistus) toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tämä tarkoittaa suunnittelussamme aitoa kiinnostusta tekemiemme valintojen taustoista sekä vaikutuksista pidemmällä aikavälillä. Toimimme Kuopiosta käsin, mutta uudiskohteiden suunnittelu onnistuu hyvin pitkälti myös etänä.