Remonttikohteiden suunnittelu

Remonttikohteiden suunnittelussa kunnioitetaan olemassa olevaa arkkitehtuuria sekä säilyttämisen arvoisia elementtejä. Suunnittelun alussa on erityisen tärkeää kartoittaa tavoitteet suunnittelulle sekä budjetti.

Remonttikohteet voivat kaivata visuaalista päivittämistä tai laajempaa uudistusta. Uudistuksen kohteena voi olla koko koti tai joku yksittäinen tila kuten keittiö tai pesutilat. Tällöinkin on hyvä kartoittaa yhdessä suunnittelijan kanssa kodin tulevat remontit, jotta niiden vaikutus osataan ottaa huomioon suunnitelmaa tehdessä. Suunnittelijan kanssa onkin hyvä pohtia kodin päivityksen tarvetta pidemmällä aikavälillä ja jaksottaa toteutuksen tekemistä loogisesti.

”Remonttikohteissa on mahdollista tehdä isojakin muutoksia. Kun pinnat ja kiintokalusteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän, on hyvä miettiä remontin yhteydessä mahdolliset tilaratkaisujen muutokset. Muutoksen tarve voi olla ajankohtainen myös elämäntilanteen muuttuessa.” Jennika kommentoi.

Jennika onkin toteuttanut vuosien varrella asiakkaillemme useita eri kokoisia muutoksia ja vastaakin tiimissämme remonttikohteista

Ammattitaitoinen suunnittelija osaa nähdä vaihtoehtoiset ratkaisut ja niiden toteutukseen vaadittavat realiteetit. Etenkin isommissa muutoksissa on hyvä tehdä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden ja tekijöiden kanssa, jotta remontista saadaan onnistunut kokonaisuus.