Hyvän suunnittelun tulee olla merkityksellistä, kokonaisuuden ehjä ja omanlainen

1
Haluamme auttaa ihmisiä tekemään merkityksellisiä valintoja
2
Monipuolinen osaaminen ja kouluttautuminen takaavat ehjän kokonaisuuden
3
Jokainen tila on omanlaisensa ja suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti.
Yhteydenotto meihin
Meihin voit olla yhteydessä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. Olet myös tervetullut piipahtamaan toimistollamme.
Ensitapaaminen
Meille on tärkeää perehtyä jokaiseen suunniteltavaan kohteeseen. Samalla pystymme kartoittamaan suunnittelun laajuuden. Haluamme aidosti tutustua asiakkaaseen, hänen toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Hyvän lopputuloksen kannalta oleellista on toimintamallien avaaminen ja molemminpuolinen tutustuminen.
Luonnossuunnittelu
Käymme läpi vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat asiakkaan kanssa, joista valikoituu paras kokonaisuus tai useamman ajatuksen yhdistelmä. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä ja tuntea suunnitelmassa käytetyt materiaalit. Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa mahdollisuus tarkastella tilaa 3D-mallin avulla. Suunnitelmaa tarkennetaan mahdollisesti esiin nousseiden huomioiden ja toiveiden pohjalta.
Luonnossuunnitelman esittely
Käymme läpi vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat asiakkaan kanssa, joista valikoituu paras kokonaisuus tai useamman ajatuksen yhdistelmä. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä ja tuntea suunnitelmassa käytetyt materiaalit. Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa mahdollisuus tarkastella tilaa 3D-mallin avulla. Suunnitelmaa tarkennetaan mahdollisesti esiin nousseiden huomioiden ja toiveiden pohjalta.
Sisustussuunnitelman kokoaminen
Hyväksytystä luonnossuunnitelmasta kootaan selkeä kooste suunnitelman toteuttamista varten. Kooste sisältää kaikki tarvittavat tiedot tuotteista, niiden hankintapaikoista sekä työohjeet. Sisustussuunnitelmaan kuuluu myös mittakuvat ja projektiot.
Sisustussuunnitelman hyväksyminen
Asiakas hyväksyy lopullisen sisustussuunnitelman, joka on valmis toteutettavaksi.
Tarjouspyynnöissä avustaminen
Hyvin laaditulla sisustussuunnitelmalla on helppo pyytää tarjouksia tuotteista sekä suunnitelmien toteuttamiseen alan ammattilaisilta. Autamme mielellämme asiakasta tarjouspyynnöissä. Pitkäaikainen kokemuksemme sisustusalalla on luonut kattavan verkoston, joka hyödyttää asiakkaitamme.
Suunnitelman toteutus
Hyvä suunnitelma vaatii toteutuakseen oikeat tekijät ja toimintatavat. Olemalla mukana toteutusvaiheessa, pystymme reagoimaan ketterästi mahdollisiin tarkennuksiin muiden toimijoiden kanssa. Jouheva toteutuksen eteneminen varmistetaan käymällä suunnitelmat läpi tekijöiden kanssa.
Valmista tuli
Valmis toteutus ja projektin kulku käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.